test

Để tham gia chương trình này người lao động thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Học tiếng Hàn
Người lao động  phải tự học tiếng Hànđể có thể tham dự Kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-KLT.
Bước 2. Tham dự kỳ kiểm tra tiếngHàn (EPS-KLT)
EPS-KLT là kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho chương trình EPS, do Bộ Việc làmvà Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức.
Kế hoạch kiểm tra sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thôngtin đại chúng. Người lao động trực tiếpđăng ký tại các Sở LĐTBXH nơi có hộ khẩu thường trú và tham dự kiểm tra tại địađiểm do Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo 
Bước 3. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
Những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn sẽ được thôngbáo để  làm thủ tục đăng ký dự tuyển(mua hồ sơ, kê khai và nộp)thông qua Sở LĐTBXH nơi đã đăng ký tham dự kiểm tra. Hồ sơ dự tuyển được chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nướckiểm tra, xử lý và gửi sang Hàn Quốc.
Bước 4: Chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động 
Những người lao động được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn để ký hợpđồng lao động sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo, bằng các phươngthức như: (1) gửi công văn về Sở LĐTBXH, (2) gửi thư trực tiếp tới người lao động và(3) đăng tải trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Bước 5: Làm các thủ tục sau khi ký hợp đồng lao động: 
 
Khi nhận thông báo của Trung tâm về việc được lựa chọn để ký hợp đồng lao động,người lao động sẽ tiến hành các thủ tục sau:
(1) Nộp khoản chi phí phái cử theo quy định của Bộ LĐTBXH tại Sở LĐTBXH (sốtiền Việt Nam tương đương với 630 USD, để chi trả tiền mua vé máy bay, lệ phí xincấp visa, chi phí đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tuyển chọn và xử lý hồsơ). 
(2) Ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với Trung tâm Lao động ngoàinước.
(3) Tham dự khóa bồi dưỡng kiếnthức cần thiết do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức.
 (4) Ký quỹ tại Ngânhàng Chính sách xã hội với số tiền là 100 triệu đồng theo hướng dẫn của Trungtâm Lao động ngoài nước.
Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, ngườilao động sẽ được bố trí xuất cảnh sang Hàn Quốc.
Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báolịch xuất cảnh thông qua Sở LĐTBXH và đăng tải trên website của Trung tâm. 
Lưu ý: Chỉ những người lao động đã thực hiện ký quỹ mớiđược xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.
Bước 6: Thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn Quốc
- Người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo thời gian trong hợp đồng lao độngđã ký với chủ sử dụng lao động, hết thời hạn hợp đồng lao động và  hạn lưu trú, người lao động phải về nước. Trướckhi hết hạn hợp đồng lao động, người lao động phải thông báo kế hoạch về nước củamình với Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc.
Bước 7: Thanh lý hợpđồng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
Khi về nước đúng thời hạn, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại HànQuốc mà người lao động đã ký kết với Trung tâm sẽ tự động thanh lý. 
- Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động về nước, Trung tâmLao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Chính sách xã hội và SởLĐTBXH nơi người lao động cư trú để hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoảnký quỹ cho người lao động.
Trong trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng đưa lao động đi làm việctại Hàn Quốc thì sẽ xử lý khoản tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội
 
Top