test

v  Quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam.

v  Tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc, về nướcđúng hạn khi hết hạn hợp đồng.

v  Phổ biến các quy định pháp luật hiện hành của chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cho người lao động.

v  Tư vấn giải quyết các vướng mắc của người lao động trong sinh hoạt và công việc; hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề tranh chấp lao động, nợ lương, trợ cấp thôi việc, đối xử bất cộng...


Tel: 02-393-6868 /  02-6959-2466
Email: hotrolaodong.eps@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, SeoDaeMun-Gu, Seoul.
Đi thẳng320m từ cửa 9 ga ChungJeongNo(충정로)}

Nguồn:  Nguồn: Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội
 
Top