test

부자가 될수 밖에 없는 비결 16 계명
16 bí quyết trở thành người giàu có
1. 절약하라 hãy tiết kiệm
작은 돈을 아겨야 큰 돈이 모인다
Phải tiết kiệm số tiền nhỏ thì mới có được số tiền lớn
2. 배워라 hãy học hỏi
조기 경제교육이 평생의 부를 결정한다
Kinh tế giáo dục quyết định cuộc sống sung túc của bạn
3. 변명하지 마. đừng biện minh
집안이 가난하다고 변명하지 마라
Đừng biện minh rằng gia cảnh của bạn nghèo khó
4. 독서하라 hãy đọc sách
책과 신문 속에 부가 있다
Sự giàu có được tích lũy trong sách và báo chí
5. 겸손하라 hãy kiêm tốn
부는 알리는 것이 아니라 감추는 것이다
Giàu có không phải là khoe của mà là sự giấu giếm
6. 시간을 아껴라 hãy tiết kiệm thời gian
시간을 아끼는 사람이 진짜 부자다
Người biết tiết kiệm thời gian mới thật sự là người giàu có
7. 정직하라 : hãy chính trực
정직하게 번 돈이 세상에서 가장 아름답다
Số tiền bạn tự tay kiếm được là số tiền trong sáng và có giá trị nhất
8. 용감하라 : hãy dũng cảm
고기를 잡으려면 물에 들어가야 한다
Nếu muốn bắt cá phải lội xuống nước
9. 베풀어라 : hãy cho đi
많이 버는 것보다 잘 쓰는 것이 더 중요해요
Việc tiêu xài quan trọng hơn việc kiếm được tiền
10.자기를 관리하라 hãy giữ gìn bản thân
남에게 관대하고 자기에게 엄격하라
Hãy rộng rãi với người khác nhưng phải nghiêm khắc với bản thân
11. 끈질겨라 hãy kiên trì
부자는 끈기로 무장한 사람들이다
Người giàu có luôn là người kiên định, và có lòng kiên trì
12. 솔직하라 hãy trung thực
솔직함보다 부유한 유산도 없다
Không có tài sản nào giàu có hơn lòng trung thực
13. 장열을 품어라 hãy mang trong mình một đam mê
가슴에 정열을 품으면 부는 따라온다
Mang trong mình một đam mê sự giàu có sẽ tự đến với bạn
14. 친구에 투자하라 hãy đầu tư vào những người bạn
인생 최고의 투자는 친구다
Bạn bè chính là nhà đầu tư tốt nhất
15. 일을 즐겨라 hãy vui vẻ với công việc
자신의 일을 즐기면 부는 따라온다
Nếu vui vẻ với công việc của mình vinh hoa sẽ tự khắc đến với bạn
16. 나만의 원칙을 세워라 hãy lập nguyên tắc cho bản thân
남들과 자신만의 원칙이 있어야 한다
Phải có nguyên tắc cho bản thân với những người khác
(ST)

 
Top