testHướng dẫn các trường hợp người Việt Nam có thẻ cư trú tại Hàn Quốc bị mất thẻ/ mờ thẻ trong thời gian trở về Việt Nam

1.     Chủ thẻ gọi điện nhờ người thân ở Hàn Quốc (vợ, chồng, hoặc nhân viên công ty…) cầm theo giấy ủy quyền tới CỤC XUẤT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC để xin cấp giấy  “외국인등록사실증명” cho chủ thẻ.
² Giấy ủy quyền được cấp tại Phòng lãnh sự - Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam, (Tầng 7 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội) và gửi cho người thân ở Hàn Quốc. (scan và gửi qua email)

2.     Người thân ở Hàn Quốc sau khi xin được giấy “외국인등록사실증명”, scan lại và gửi lại về Việt Nam cho chủ thẻ (qua email). Chủ thẻ cư trú in ra và cầm bản scan của giấy “외국인등록사실증명” tới Phòng lãnh sự - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để xin dấu.
² Không chấp nhận bản fax

3.     Phòng lãnh sự sẽ kiểm tra hồ sơ và đóng dấu.
4.     Chủ thẻ xuất trình giấy “외국인등록사실증명” đã có dấu của Phòng lãnh sự khi xuất cảnh.
² Giấy “외국인등록사실증명” đã có dấu của Phòng lãnh sự có giá trị tương đương với thẻ cư trú

 
Top