test

Hiện nay số người muốn tìm việc làm tại Hàn Quốc cũng như người nước ngoài sau khi du học xong muốn ở lại làm việc tại Hàn Quốc hay người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc ngày càng tăng. Người nước ngoài có thể xin việc làm hợp pháp tại Hàn Quốc đã được quy định căn cứ theo luật quản lý xuất nhập cảnh. Đối với trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc được đào tạo nghề để có những kĩ năng và kĩ thuật cần thiết trong công việc.

Người nước ngoài muốn xin việc tại Hàn Quốc thì phải có visa cư trú mới có thể đi xin việc làm. Các loại visa có thể đi xin việc bao gồm : visa dành cho cho người có việc làm ngắn hạn (C-4), giáo sư (E-1), giảng dạy hội thoại (E-2), nghiên cứu (E-3), đào tạo kĩ thuật (E-4), lĩnh vực chuyên môn (E-5), nghệ thuật (E-6), hoạt động đặc biệt (E-7), lao động phi chuyên nghiệp (E-9), thủy thủ (E-10), du lịch (H-1), visa dành cho kiều bào (H-2)

Người nhập cư có visa F-13, hay F 21 (kết hôn với người Hàn) thì có đủ tư cách để xin việc và lao động hợp pháp.

Cá nhân muốn biết visa của mình có xin được việc hay không có thể truy cập vào trang web www.hikorea.go.kr của trung tâm hướng dẫn tổng hợp cho nước ngoài để tìm hiểu(ĐT: gọi số 1345)

Tên các cơ quan hỗ trợ tìm việc làm
Trung tâm hỗ trợ việc làm www.work.go.kr/jobcenter

Là cơ quan giới thiệu việc làm miễn phí trên toàn quốc. Trung tâm này không chỉ giới thiệu việc làm thích hợp cho người tìm việc mà còn tìm hiểu về doanh nghiệp mà người tìm việc muốn. Hơn nữa , Trung tâm còn giới thiệu phỏng vấn với doanh nghiệp cho đến khi người tìm việc có được việc làm. Nếu người tìm việc có khó khăn trong việc tiếp cận doanh nghiệp thì Trung tâm sẽ cử nhân viên tư vấn đi cùng.www.jobcenter.work.go.kr


Trung tâm thông tin việc làm

Là cơ quan giới thiệu việc làm miễn phí, hoạt động trên các thành phố, quận.
Người tìm việc sẽ được giới thiệu các doanh nghiệp gần với nơi mình cư trú.
Tham khảo trên website của thành phố và quận.

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực nữ www.vocation.or.kr

Là cơ quan phục vụ nữ giới nhằm thực hiện đa dạng các hoạt động như hướng dẫn tìm việc, đào tạo nghề. Phần lớn là các hoạt động miễn phí, tuy nhiên tùy theo chương trình mà sử dụng hình thức giảm chi phí.

Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài tại Hàn Quốc


Là cơ quan phục vụ cho gia đình đa văn hóa, thực hiện các chương trình đa đạng như giới thiệu việc làm, chương trình văn hóa vv…

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa(www.liveinkorea.mogef.go.kr)

Là cơ quan phục vụ cho gia đình đa văn hóa, thực hiện các chương trình đa dạng như giới thiệu việc làm, chương trình văn hóa vv…

Các trang website giúp tìm việc
 Đa phần các cơ quan hỗ trợ tìm việc làm dành cho người nhập cư qua kết hôn đều sử dụng các trang web nên có thể truy cập mạng internet ở nhà để tìm hiểu về doanh nghiệp.

      Trung tâm toàn cầu Seoul / www.global.seoul.go.kr
      Jobnet/ www.jobnet.go.kr
      Worknet/ www.work.go.kr
      Hệ thống tìm việc làm tại Hàn Quốc / www.know.work.go.kr

(Thông tin Hàn Quốc)
 
Top