test


1.     TOPIK là gì?

luyen thi topik - cong ty hop tac quoc te viet a
TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험(Kỳ thi năng lực tiếng Hàn- 韓國語能力試驗TOPIK; Test of Proficiency in Korean), do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.


2.     TOPIK được chia làm các cấp độ như thế nào?

* Phân loại thi: Sơ- Trung- Cao cấp
* Phân loại đánh giá:
1. Sơ cấp; Cấp 1-2
2. Trung cấp; Cấp 3-4
3. Cao cấp: cấp 5-6

3.     Nội dung và thời gian thi như thế nào?

* Bình quân, một năm được tổ chức 4 đợt thi trong nước. Với nước ngoài, và đặc biệt là tại Việt Nam, thì thường có hai kỳ thi vào tháng 4 và tháng 9 hằng năm. Sẽ có thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận cụ thể khi có thông báo lịch thi.
* Kỳ thi được chia làm 4 kỹ năng như sau:
1. Từ vựng- Ngữ pháp어휘·문법: 30 câu,
2. Viết 쓰기: 30 câu, so cấp 100-150 ký tự, trung cấp 400-600 ký tự và cao cấp 700-800 ký tự
3. Nghe듣기, 30 câu
4. Đọc hiểu 읽기: 30 câu
Hiện tại chưa áp dụng kỹ năng nói nhưng có thể trong thời gian sắp tới sẽ áp dụng kỹ năng này.
* Thi theo hình thức trắc nghiệm, đánh dấu chọn đáp án 1 trong 4 đáp án có sẵn
* Có 2 loại đề thi A và B, có trật tự bố trí khác nhau.
* Tổng thời gian thi là 3 tiếng đồng hồ, có và có thể không có nghỉ giải lao

4.     Nội dung của kỳ thi TOPIK.

* Phương châm cơ bản về soạn thảo câu hỏi thi
* Thành phần các câu hỏi là nội dung có thể kiểm tra năng lực tiếng hàn hiện đại
* Soạn thảo câu hỏi thi có tính cân bằng giữa nội dung và từng lĩnh vực đánh giá
* Soạn thảo câu hỏi thi có thể nâng cao sự hiểu biết về toàn bộ văn hóa và xã hội Hàn Quốc
* Tham khảo một cách rộng lớn về quá trình giáo dục của cơ quan giáo dục tiếng Hàn Quốc trong và ngoài nước và soạn  thảo câu hỏi thi.
* Không soạn thảo các câu hỏi thuận lợi hay khó khăn đối với quyền ngôn ngữ đặc trưng.
Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cấp
Cấp
Tiêu chuẩn đánh giá
Sơ cấp
Cấp1
 • Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết trong cuộc sống đời thưởng như” giới thiệu bản thân, mua đồ vật, gọi thức ăn”, đồng thời có thể hiểu và biểu hiện được nội dụng có liên quan đến chủ đề quen thuộc và cá nhân như “ tự tin của bản thân, gia đình, sở thích, thời tiết.
 • Có thể hoàn thành một câu văn đơn giản dựa vào sự hiểu biết về khoảng 800 từ vựng và ngữ pháp cơ bản.
 • Có thể hiểu và hoàn thành được những câu đơn giản trong sinh hoạt và trong thực tế.
Cấp2
 • Có thể tiến hành chức năng cần thiết được sử dụng trong cơ quan công cộng như ‘ bưu điện, ngân hàng và chức năng cần thiết trong đời sống hàng ngày như “ việc gọi điện, việc nhờ vả’.
 • Có thể dùng khoảng 1,500~2,000 từ vựng để có thể hiểu và sử dụng thành đơn vị đoạn văn liên quan đến chủ đề quen thuộc và cá nhân .
 • Có thể sử dụng để phân biệt dùng ngôn ngữ theo tình huống chính thức và tình huống không chính thức
Trung cấp
Cấp3
 • Không cảm thấy trở ngại khi hướng dẫn về đời sống hàng ngày, và có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết cho việc duy trì mối quan hệ xã hội và sử dụng các thiết bị công cộng đa dạng.
 • Chủ đề cụ thể và thân thuộc có thể biểu hiện và hiểu chủ để xã hội thân thuộc đối với bản theo theo từng đơn vị đoạn văn.
 • Phân biệt đắc tính cơ bản trong văn nói và văn viết , hiểu và có thể sử dụng.
Cấp4
 • Có khả năng nói cần thiết cho việc ở những nơi công cộng và giữ mối quan hệ cá nhân, có một số khả năng nói khi làm việc thông thường.
 • Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cần thiết trong việc duy trì mối quan hệ xã hội và sử dụng thiết bị công cộng, đồng thời có thể tiến hành ở một mức độ nào đó chức năng cần thiết cho việc thực hiện công việc hàng ngày.

 •    Thêm vào đó, có thể hiểu rõ được nội dung ‘ thời sự, báo chí’, đồng thời so sánh được chính xác, hiểu được cặn kẽ và có thể sử dụng được các chủ đề về xã hội chung
 • Dựa vào việc hiểu về văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu và các biểu hiện về mặt thành ngữ được sử dụng thường xuyên,thì có thể hiểu và sử dụng được nội dung về mặt văn hóa, xã hội.
Cao cấp
Cấp5
 • Có thể tiến hành ở một mức nào đó chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc hay nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn.
 • Có thể hiểu và sử dụng những chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vực như 'Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa'.
 • Phân biệt chính xác ngôn ngữ theo từng mạch văn trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết và mạch văn chính thức và không chính thức, rồi có thể sử dụng.
Cấp6
 • Có thể tiến hành tốt và chính xác chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn
 • Có thể hiểu và sử dụng các chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vự như 'Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa'.
 • Tuy đạt được tiêu chuẩn như người Hàn Quốc nhưng không gặp trở ngại về việc biểu hiện ý nghĩa.

Phạm trù đánh giá của các câu hỏi viết trong lĩnh vực viết
Phạm trù đánh giá
Nội dung đánh giá
Nội dung và làm bài tập
Đánh giá xem có làm tốt các bài tập, có bao quát đúng các nội dung yêu cầu hay không
Cấu trúc khai triển bài viết
Đánh giá xem có sử dụng đúng cấu trúc đoạn văn thích hợp và sử dụng các phương tiện đàm thoại một cách hiệu quả để tạo nên sự liên kết câu văn hay không
Sử dụng ngôn ngữ
Từ vựng
Đánh giá xem có dùng đúng, chính xác và nhuần nhuyễn các từ vựng hay không
Ngữ pháp
Đánh giá xem có dùng đúng, chính xác và nhuần nhuyễn các ngữ pháp hay không
Chính tả
Đánh giá xem viết đúng chính tả hay không
Hình thức mang tính ngôn ngữ học xã hội
Đánh giá xem việc sử dụng hình thức đã phù hợp với đặc tính thể loại văn bài viết hay chưa

5.     Thời gian hiệu lực của chứng chỉ TOPIK

Theo thông báo ngày 7-12-2011 của NIIED, thì hiệu lực của chứng chỉ TOPIK là 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ, tất cả các chứng chỉ lần 1-24 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013.

6.     Tại sao nên thi chứng chỉ TOPIK?

- Tương đương chứng chỉ quốc tế của tiếng Anh như: TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL, IELTS, Chứng chỉ TOPIK là chứng chỉ tiếng Hàn Quốc do Quốc gia cấp, có tính thông dụng và được phổ biến rộng rãi, còn các chứng chỉ khác là do các trường đại học, các viện ngôn ngữ cấp.

- Chứng chỉ TOPIK được coi là chứng chỉ đánh giá chính xác nhất năng lực của những người học tiếng Hàn với đề thi chặt chẽ, coi thi nghiêm túc và chấm thi chính xác.

- Bộ giáo dục Hàn Quốc qui định tất cả các sinh viên nước ngoài muốn vào nhập học tại trường đại học Hàn Quốc phải có chứng chỉ TOPIK cấp 3-4 trở lên.

- Tất cả mọi người học tiếng Hàn Quốc, ai cũng cần chứng chỉ này, sinh viên học sinh Việt Nam sang du học Hàn Quốc tại các trường đại học đều phải thi chứng chỉ này để nhập học. Các trường đại học Hàn Quốc căn cứ vào cấp độ của chứng chỉ TOPIK để cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài. Các trường đại học Hàn Quốc thường đăng ký làm địa điểm để thi TOPIK cho mỗi kỳ thi.

- Các trường đại học Việt Nam lấy TOPIK để làm chuẩn đánh giá trình độ tiếng Hàn thay thế cho các chứng chỉ tương ứng A-B-C ngoại ngữ hai trong nước.
- TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn.
- Chứng chỉ TOPIK là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc.
- Các công ty Hàn Quốc tuyển dụng thường hay căn cứ vào chứng chỉ TOPIK.
- Những người mang Visa E-7 khi nhập cảnh vào Hàn Quốc như thuyển viên, những người làm việc không chính thức, làm thợ xây dựng, nông nghiệp .. đều phải có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp 3 trở lên.
- Là căn cứ hỗ trợ bạn trong việc xin Visa, xin việc vào Hàn Quốc, tóm lại, tất cả mọi thứ liên quan đến Hàn Quốc đều lấy TOPIK làm chuẩn
 
Top