test

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Tuyển dụng: FX Trade Officer (Korean Speaking)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Develop and enhance trade finance products/ services including import-export & overseas remittance.
Xây dựng và phát triển các sản phẩm/ dịch vụ tài trợ thương mại bao gồm xuất nhập khẩu và chuyển tiền nước ngoài.

2. Training trade finance products and services for sales staff (RMs) at branches, ensuring professional knowledge and skills to serve effectively the needs of import-export customers.
Đào tạo cho đội ngũ bán hàng tại các chi nhánh trên toàn hệ thống về sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại và kỹ năng phục vụ hiệu quả các nhu cầu của khách hàng xuất nhập khẩu.

3. Daily support branches for operation of trade finance and overseas remittance.
Hỗ trợ vận hành hoạt động giao dịch hàng ngày liên quan đế tài trợ thương mại và chuyển tiền nước ngoài.

4. Making research/report related to trade finance and overseas remittance.
Nghiên cứu, báo cáo số liệu liên quan đến tài trợ thương mại và chuyển tiền nước ngoài.

5. Other duties as assigned by Head of Division.
Các nhiệm vụ khác được phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Korean CV with photo is required/ Nộp CV tiếng Hàn, có ảnh thẻ.
- Bachelor degree in Banking, Finance, Foreign Trade, Economics or Korean/ Tốt nghiệp Đại học các ngành Ngân hàng, Tài chính, Ngoại thương, Kinh tế hoặc Tiếng Hàn.
- Good at Korean/ Sử dụng thành thạo tiếng Hàn.
- Have good knowledge in banking services/products and products developmen; Vietnamese Law relating to FX Management is advantage / Có kiến thức về sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng và phát triển sản phẩm, hiểu biết về Luật Việt Nam liên quan đến quản lý ngoại hối là một lợi thế.

Địa điểm làm việc: Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CV gửi về: zesthrm@gmail.com


 
Top