test

 TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC TP. HCM tuyển dụng nhân viên chính thức theo thông tin như sau:

- Số lượng: 01 (một)
- Vị trí: Nhân viên hành chính (phòng VISA)
- Điều kiện dự tuyển: Mọi cá nhân người Việt Nam, thành thạo tiếng Hàn (Trình độ Topik 5 trở lên)
- Hồ sơ cần chuẩn bị: (Tất cả hồ sơ phải tổng hợp lại bằng 1file PDF)

1. Sơ yếu lý lịch tiếng Hàn (có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc)
2. Giới thiệu bản thân tiếng Hàn 1 bản (không cần theo mẫu)
3. Các bằng cấp liên quan photo 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản
4. Bằng cấp cao nhất 1 bản
5. Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ
- Các ứng viên có quan tâm đến điều này xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển qua email: hnkim11@mofa.go.kr (không nhận trực tiếp và qua bưu điện)
Đề mục bìa thư ghi rõ "베트남인 행정직원 지원(성명)"
- Hạn nộp dự tuyển: muộn nhất đến ngày 26/01/2023.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo link đính kèm.
https://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/brd/m_3353/view.do?seq=761280&page=1&fbclid=IwAR0PBzXPOzpoI-Qhb-Q2K1X8xXPB59IS0LJabuwkYJ1rnnlFT7wIHhA6ipY


 
Top