test

Tên công ty: IsMedia. Co.Ltd
Website: www.isMedia.com  
Trụ sở chính: Anyang, Gyeonggi-do, Korea

Công ty chuyên về kiểm tra, test,và hiệu chuẩn Mô-đun Máy ảnh Nhỏ gọn (CCM). Công ty thiết bị kiểm tra & hiệu chuẩn 3D TOF

Tuyển Dụng: Field Engineer
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nội dung công việc: Lắp đặt thiết bị mới và dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng Hàn Quốc / Nhật Bản tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Nói tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật (yêu cầu giao tiếp tốt với khách hàng)
Địa chỉ liên lạc:
Người phụ trách: Aaron Lim
aaron@isMedia.com
KakaoTalk: +82-10-6415-0630
会社紹介
会社名:  イズメディア(isMedia.Co.Ltd)
ウェブサイト:  www.isMedia.com
本社:   韓国 京畿(ギョンギ)道 安養(アンヤン)市
会社紹介:
Compact Camera Module(CCM)テスト&キャリブレーション設備専門企業
3D TOFテスト&キャリブレーション設備専門企業
募集内容
配属職種:  Field Engineer
勤務先:  ベトナム ホーチミン
業務内容:
ベトナム現地における韓国系又日本系顧客企業の新規設備セットアップ及びAS業務
望ましい条件(言語):
韓国語または日本語が可能な方(顧客とのコミュニケーションが必要)
採用担当連絡先
担当者:  Aaron Lim
aaron@isMedia.com
KakaoTalk: +82-10-6415-0630
 
Top