test

TRUNG TÂM HÀN NGỮ SKY TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN1f1f0_1f1f7🇰🇷️ & TIẾNG VIỆT 1f1fb_1f1f3🇻🇳
 
+ Yêu cầu: Topik 4 hoặc tốt nghiệp Chuyên ngành tiếng Hàn. 
 
+ Thời gian làm việc: Full time + Part time ( tùy theo thỏa thuận)

 
+ Lương: Thỏa thuận

 
+ Địa điểm làm việc: R4 - 20 Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp. HCM. 

 
+ Liên hệ trực tiếp qua:
주소: R4 - 20 ( 39) Hung Gia 1, Phu My Hung, Q.7
028 5410 3004 - tienghanskyhcm@gmail.com

 
Top