test

Taejin Vietnam
 • No.9 VSIP2-A, Street No.29, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng

Mô tả chi tiết công việc

- Translate Vietnamese to Korean
- Korean to Vietnamese
- 베트남어에서 한국어로, 한국어에서 베트남어로 통역
- Skilled person could be transfered to another department after mutual agreement.
- 좋은 역량을 가진 분은 상호 합의 하에 다른 부서로 이동하실 있습니다.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Skilled in computer
- 컴퓨터 사용할 있는 사람.
- Good skill in communication
- 원활한 대화기술
- Not pretend to understand what don't understanad. (don't be afraid to ask what you don't know.)
- 모르는 것을 아는 것처럼 행동하지 않는 사람. 모르거나 이해가 어려우면 다시 물어보세요

  Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Trực tiếp
  • Mô tả:
  - Please post the resume in this website
  - 이력서를 여기에 올려 주세요
  • Tên liên hệ: Taejin Vietnam Co., Ltd.
  • Địa chỉ: No.9 VSIP2-A, Street No.29, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
  • Nguời liên hệ: Daeho Kim

  Ngày hết hạn: 

  24/07/2016

   
  Top