test

◆ ĐẦU TƯ(D-8)
Theo quy định của luật thúc tiến đầu tư doanh nghiệp nước ngoài : Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư từ trên 100triệu won vào Hàn Quốc sẽ được cấp visa cho nhân lực chuyên môn trọng yếu thuộc các mảng sản xuất – kỹ thuật hoặc quản lý - kinh doanh. Tuy nhiên loại trừ người không thuộc trong nhân lực chuyên môn trọng yếu, nghiệp vụ hành chính phổ thông hoặc thợ kỹ thuật, nhân viên tiếp thị trực tiếp mà trong nước đáp ứng được.

Các bước làm thủ tục đầu tư nước ngòai
* Đăng ký đầu tư nước ngoài chủ yếu trả qua 4 khâu lớn : Thông báo đầu tư nước ngoài, chuyển vốn đầu tư, đăng ký lập tư cách pháp nhân và đăng ký chủ doanh nghiệp.

Nếu so sánh thủ tục lập công ty của công dân Hàn Quốc và người nước ngoài thì loại trừ “thông báo đầu tư nước ngoài” và “đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ” ra, cả hai đều như nhau. Riêng trường hợp đăng ký kinh doanh tư nhân của tư nhân thì không phải “đăng ký thành lập pháp nhân’
 
Các bước đăng ký kinh doanh tư nhân 

◆ LOẠI HÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
Có hai hình thức lập công ty cổ phần : Cổ phần tư nhân và thành lập cổ đông
Công ty cổ phần tư nhân được thành lập theo hình thức : Tất cả cổ phiếu của công ty đều thuộc về người sáng lập

Công ty cổ đông : Một phần cổ phiếu thuộc về người sáng lập, phần còn lại chia ra các cổ đông.

Hai hình thức tương đối khác nhau nên quá trình đăng ký thành lập cũng khác nhau và thứ tự như sau :
▶ MẬU DỊCH (D-9)
◆ Cấp phát visa mậu dịch(D-9)
Visa mậu dịch(D-9) được dựa trên pháp lệnh đối ngoại mậu dịch và quy định quản lý đối ngoại mậu dịch do giám đốc hiệp hội mậu dịch Hàn Quốc cấp số sở hữa phân biệt buôn bán mậu dịch cho người buôn bán mậu dich. Các chuyên gia kỹ thuật về lắp đặt trang bị, điều hành, bảo dưỡng được công ty gửi theo cùng. Người thành lập công ty tại Hàn Quốc có các hoạt động kinh doanh lợi nhuận. 

Những đối tượng trên có thể được cấp visa 1lần, cư trú trong vòng 2năm
 
◆ Cấp phát visa mậu dịch(D-9) liên quan đến người nước ngoài kinh doanh tư nhân 

Theo quy định buôn bán ngoại hối nước ngoài và luật buôn bán ngoại jhối nước ngoài thì người bỏ ra trên 300 triệu won đầu tư, hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh với ý định kinh doanh có thể được cấp visa kinh doanh mậu dịch.

Theo luật thúc đẩy đầu tưu nước ngoài : Sau khi đăng ký đầu tư nước ngoài và nhận giấy chứng nhận doanh nghiệp đầu tư với trên 300 triệu won đầu tư vào Hàn Quốc thì có thể nhận cấp visa kinh doanh mậu dịch.

Trường hợp vào Hàn Quốc bằng visa kinh doanh mậu dịch thông qua sự đồng ý của cấp trưởng cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại nước ngoài : Sau khi xem xét nganh nghề, vốn đầu tư, vv thì cấp trưởng lãnh sự có thể cấp cho người đầu tư visa ngắn hạn dưới 1 năm.
    
 Nguồn: Trụ sở chính sách xuất nhập cảnh người nước ngoài Bộ Tư pháp
 
Top