test


Các hồ sơ, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền, công ty tại Hàn Quốc cấp cho người Hàn Quốc/ người Việt Nam (VD: bằng tốt nghiệp ĐH do trường ĐHHQ cấp, lý lịch tư pháp được cấp tại HQ, chứng nhận kinh nghiệm làm việc do công ty HQ cấp, giấy chứng nhận quan hệ gia đình do cơ quan có thẩm quyền của HQ cấp.v.v…), tất cả các giấy tờ trên đều phải xử lý và hợp pháp hóa lãnh sự TẠI HÀN QUỐC để có thể sử dụng hợp pháp tại các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
 
(Đại sứ quán HQ tại Việt Nam KHÔNG CÓ thẩm quyền để giải quyết và xử lý các hồ sơ được cấp tại HQ như trên)

CÁCH THỨC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP TẠI HÀN QUỐC tiến hành các BƯỚC như sau:
    Trường hợp đối với các hồ sơ do các công ty HQ cấp: cần công chứng chữ ký/ dịch thuật công chứng tại VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG tại HQ.
    Xin hợp pháp hóa lãnh sự ở BỘ NGOẠI GIAO HÀN QUỐC.
    Xin hợp pháp hóa lãnh sự ở ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
ð Các hồ sơ được cấp ở HQ sau khi được xử lý như các bước bên trên đã đủ tính pháp lý và có thể sử dụng hợp pháp tại VN, nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại VN.
Vd: Người HQ xin giấy phép lao động tại VN cần: giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc do công ty HQ cấp, bằng tốt nghiệp ĐH ở HQ, lý lịch tư pháp do Cảnh sát HQ cấp… những giấy tờ trên cần được hợp pháp hóa lãnh sự tại HQ, sau đó có thể nộp tại Sở Lao Động của Việt Nam để làm thủ tục xin Giấy phép lao động.

 
Top