test

VISA DỰ HỘI NGHỊ
(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

+   Trường hợp công ty Hàn Quốc mời công ty Việt Nam
Chuẩn bị hồ sơ giống với Visa thương mại. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm bản sao Chương trình hội nghị và không cần nộp Chứng tử giao dịch giữa hai công ty

+   Trường hợp bên mời Hàn Quốc là cơ quan nhà nước hoặc trường học..thì chuẩn bị hồ sơ như sau:

Phía Hàn Quốc
-    Thư mời gốc, đóng dấu cơ quan
(Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại  liên lạc cơ quan mời).

-    Giấy bảo lãnh gốc, đóng dấu cơ quan (Mẫu đính kèm _ Letter of Guarantee)

* Trong trường hợp giấy mời và giấy bảo lãnh không đóng dấu cơ quan mà ký tên thì phải nộp kèm theo giấy xác nhận chữ ký cá nhân và giấy xác nhận nghề nghiệp của người ký tên 

-    Bản sao Đăng ký thành lập của tổ chức hoặc cơ quan

-    Bản sao Chương trình hội nghị

Phía Việt Nam
-    Quyết định cử đi công tác bản tiếng Việt gốc và bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)
-    Quyết định vào biên chế/ Hợp đồng lao động /Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp (bản sao bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)
-      Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng)
-  Đơn xin visa (dán ảnh nền trắng cỡ 3,5x4,5)
- Hộ chiếu gốc
 
  2.  VISA LAO ĐỘNG
Phải có số cấp Visa do Bộ tư  pháp Hàn Quốc cấp (Cần đăng ký thông qua Bộ lao động ngoài nước của Việt Nam)

3.          VISA QUÁ CẢNH
(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)
Visa quá cảnh sẽ được cấp tùy từng trường hợp cụ thể khi các nước đến sau Hàn Quốc có được phép xin Visa quá cảnh hay không
-      Bản sao Visa vào nước cần đến (nước chính như Pháp, Đức...)
-      Vé máy bay khứ hồi nêu các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Hàn Quốc và sang  thẳng nước chính
-      Điện thoại liên lạc và địa chỉ liên lạc tại Hàn Quốc
-      Bản sao Chứng minh thư (không cần công chứng)

4.          VISA CHỮA BỆNH
(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)
-     Giấy thông báo hoặc thư mời bản gốc do bệnh viện Hàn Quốc cấp
-      Giấy thông báo tiền viện phí dự kiến
-      Giấy bảo lãnh bản gốc
-      Xác nhận về đăng ký kinh doanh của bện viện/ phòng khám Hàn Quốc bản gốc trong 03 tháng gần đây hoặc bản sao Đăng ký thành lập của bệnh viện Hàn Quốc
-    Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người đại diện bện viện Hàn Quốc có tên trong Đăng ký kinh doanh
-    Bản sao Giấy phép khám bệnh cho người nước ngoài
-      Hồ sơ khám bệnh tại Việt Nam bản dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước.
-      Giấy chứng minh khả năng tài chính gồm những hồ sơ sau:
+ Sổ tiết kiệm: Phải gửi 5.000 USD trước 3 tháng hoặc 10.000USD trước 1 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng bằng tiếng Anh cấp trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ
+ Các giấy tờ chứng minh nghề nghiệp (Hợp đồng lao động tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)
-      Bản sao Chứng minh thư

5.          VISA  DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN, THAM GIA HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ/ TRẠI HÈ
(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

Phía Hàn Quốc
-      Thư mời gốc (Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại  liên lạc cơ quan mời).
-          Thư bảo lãnh bản gốc
-        Xác nhận về đăng ký kinh doanh bản gốc trong 03 tháng gần đây (nếu tổ chức thuộc cơ quan nhà nước thì nộp bản sao Đăng ký thành lập)
-          Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người đại diện cơ quan Hàn Quốc có tên trong Đăng ký kinh doanh
-          Bản sao Chương trình làm việc

Phía Việt Nam
-      Đăng ký kinh doanh/ đăng ký thành lập của tổ chức phía Việt Nam bản dịch tiếng Anh Công chứng Nhà nước
-          Quyết định cử đi của tổ chức Việt Nam bản gốc  kèm bản dịch tiếng Anh  (không cần công chứng)
-          Trong trường hợp tình nguyện viên là Sinh viên: Bản sao Thẻ sinh viên/ Bản gốc Xác nhận đang là sinh viên của Trường  kèm bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng). Ngoài ra, nộp thêm Giấy xác nhận lý do được cử đi theo đoàn của tổ chức Việt Nam tiếp nhận,
Trường hợp cán bộ/ nhân viên: bản sao Hợp đồng lao động/ Quyết định vào biên chế/ Quyết định bổ nhiệm chức vụ (kèm bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)
-          Bản sao Chứng minh thư không công chứng
DỊCH VỤ VISA DU LỊCH TỰ TÚC HÀN QUỐC
Thời gian làm: 06 ngày làm việc
Fee: 2,5 triệu đ (Hà Nội), 2,9 triệu đ (Hồ Chí Minh)
Tỷ lệ đậu visa Hàn Quốc cao: 99%

 
Top