test

VISA THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC, CÔNG TÁC GIỮA HAI CÔNG TY
(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)
 
Công ty mời ( Công ty Hàn Quốc)  1.  Thư mời gốc, có đóng dấu của công ty, phải khớp với con dấu trên giấy xác nhận con dấu ( Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, thời gian, lý do, mục đích mời)
2.  Giấy bảo lãnh gốc, có đóng dấu của công ty, phải khớp với con dấu trên giấy xác nhận con dấu (có mẫu kèm theo - Letter of Guarantee )
3.  Giấy xác nhận về đăng ký kinh doanh (Mẫu đính kèm _ Xác nhận đăng ký kinh doanh) ( Có thể tải từ trang web của phòng thuế Hàn Quốc cấp trong vòng 3 tháng gần  ngày nộp hồ sơ )
4. Giấy xác nhận nộp thuế (mẫu đính kèm_ Certificate of Tax Payment) (Có thể tải từ trang web của phòng thuế Hàn Quốc cấp trong vòng 3 tháng gần ngày nộp hồ sơ)
 5. Giấy xác nhận mẫu dấu pháp nhân  bản gốc, hoặc giấy xác nhận con dấu (trường hợp là công ty tư nhân) cấp trong vòng 3 tháng gần ngày nộp hồ sơ
 6. Lịch trình làm việc

 Công ty được mời (Công ty Việt Nam)

  1.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch tiếng Anh công chứng tư pháp nhà nước bao gồm ngành nghề doanh nghiệp (Hoặc Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư cấp)
 2.  Quyết định cử đi công tác, bản gốc tiếng Việt  kèm bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng)
3.  Hợp đồng lao động bản sao tiếng Việt, kèm theo bản dịch tiếng Anh không cần công chứng  (nếu là hợp đồng song ngữ Anh - Việt thì nộp bản photo, không cần công chứng)
4. Bản photo Chứng từ làm ăn của hai bên, không cần công chứng ( nếu có ) * Trường hợp chưa có Chứng từ làm ăn, có thể sẽ phải nộp thêm Chứng từ đóng thuế của công ty
5.   Bản sao Chứng minh thư của người xin visa, không cần công chứng
6. Hộ chiếu gốc
7. Đơn xin visa theo mẫu (dán 1 ảnh nền trắng 4x6) 
* Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, lãnh sự sẽ yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung giấy tờ nếu thấy cần thiết 

- Trường hợp đi nộp hộ phải có giấy tờ chứng minh quan hệ:

. Hợp đồng lao động bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là đồng nghiệp)
. Sổ hộ khẩu bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là người thân trong gia đình)
DỊCH VỤ VISA DU LỊCH TỰ TÚC HÀN QUỐC
Thời gian làm: 06 ngày làm việc
Fee: 2,5 triệu đ (Hà Nội), 2,9 triệu đ (Hồ Chí Minh)
Tỷ lệ đậu visa Hàn Quốc cao: 99%
 
Top