testBộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc ngày 1.2 đã công bố Luật Sử dụng lao động nước ngoài sửa đổi.
 
Theo đó, lao động nước ngoài hết hợp đồng có thể được trở lại Hàn Quốc làm việc sau thời gian 3 tháng nếu được chủ sử dụng đồng ý tiếp nhận. Luật sửa đổi cũng sẽ cho phép số lao động hết hợp đồng về nước đúng thời hạn được trở lại làm việc sau 3 tháng mà không phải tham gia bất kỳ kỳ thi nào. 

Hàn Quốc coi đây là biện pháp hữu hiệu để giúp các chủ sử dụng lao động nước ngoài giữ được những công nhân có tay nghề, đồng thời giảm thiểu số lao động nước ngoài hết hợp đồng trốn ở lại làm việc bất hợp pháp. Dự kiến, Luật sửa đổi này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2.7.

Theo Dân Việt 

 
Top