test


Nếu muốn trực tiếp lái xe tại Hàn Quốc thì phải thi lấy bằng hoặc phải có bằng lái xe quốc tế được cấp tại nước mình.

Nếu đã có bằng lái xe quốc tế và mang sang Hàn Quốc thì có thể lái xe tại Hàn Quốc trong vòng 1 năm kể từ ngày sang.
Người nhận bằng lái xe tại nước ngoài nều nộp đầy đủ các giấy tờ như: bản gốc giấy lái xe tại nước mình, bản công chứng dịch giấy phép lái xe của nước mình, giấy xác nhận của Đại sứ quán, hộ chiếu  và giấy đang kí tạm trú người nước ngoài, giấy chứng minh xuất cảnh, 3 ảnh màu… tại địa điểm tổ chức thi lấy bằng lái xe thì sẽ được miễn một phần bài thi lấy giấy phép lái xe và được đổi giấy phép lái xe tại nước mình thành giấy phép lái xe của Hàn Quốc.

Cách thi bằng lái xe

1.      Học về an toàn giao thông.
An toàn giao thông được giảng dạy tại các địa điểm tồ chức thi lấy bằng lái xe, nơi đào tạo về an toàn giao thông hoặc các cơ quan chuyên ngành vận hành ô tô
2.      Kiểm tra thân thể và kiền thức giao thông.
Ngôn ngữ dự thi- thi bằng tiếng anh , tiếng trung quốc và tiếng việt nam
Hồ sơ cần thiết- hồ sơ đăng kí dự thi (3 ảnh), bút làm bài dành cho máy tính chấm điểm, chứng minh thư nhân dân (giấy tờ xác minh danh tính của mỗi người)
3.      Nếu đỗ bài thibai2 thi kiền thức về giao thông thì chuyển sang bài thi kỹ năng
Hồ sơ cần thiết- hồ sơ đăng ký dự thi, chứng minh thư nhân dân (giấy tờ xác minh danh tính của mỗi người)
4.      Nếu đỗ bài thi kỹ năng thì sẽ được cấp giấy phép luyện tập và tập lái xe 10 tiếng trên các tuyến đường.
5.      Thông báo kết quả thi.
6.      Nhận thông báo kết quả.

(Thông tin Hàn Quốc)
 
Top