CÔNG TY LOTUS QUALITY ASSURANCE
Website: www.lqa.com.vn 

Introduction: 
Lotus Quality Assurance is a startup company, established in 2016. We are specialized on QA and testing areas, providing QA/Test services worldwide and domestic. Join us, experiment the startup environment, develop the QA/Test Professional Career Path. 
We are now looking for good candidates for vacancies below as followings: 


Korean Project Coordinator 

 Thông tin chung

       Số lượng:        2

       Nơi làm việc: Hanoi

       Lương:            Thoả thuận.Mô tả công việc

       Hỗ trợ dự án và trưởng dự án trong giao tiếp.

       Được đào tạo IT và làm việc như nhân viên kiểm thử và có cơ hội làm việc như trưởng dự án trong tương lai.
Yêu cầu

       Kỹ năng giao tiếp tốt.

       Khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập tốt.

       Khả năng làm việc áp lực và quản lý thời gian tốt.

           Tiếng Hàn từ topik 3 trở lên 

 

Ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển, vui lòng gửi CV đến email: jiwon.tdth@gmail.com
 
Top